Muhammet Ali Demir
Turkey
 
Share this portfolio

Contact details
Tel: 0212 2199519 Fax: 0212 2199518
Brief Summary
Sosyal sorumluluk; kurum ve kuruluÅŸların, toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik geliÅŸimine katkı saÄŸlamak ve yaÅŸam kalitesini yükseltmek amacıyla toplum yararlarını gözeten sorumluluk kararları alma ve uygulama bilincidir. MEDYA Meydan, kurumlar için sosyal sorumluluk stratejileri geliÅŸtirirerek sürdürülebilir projeler üretir ve hayata geçirir.
Advertisement

Where ‘finders’ meet creatives.
For networking, collaboration or inspiration.

Log in

Username:
Password:
OR
LinkedIn

Sign up for free, instantly.

I'm here to:
Set a User ID:
Enter your email address: